Duurzame Vis

Duurzaamheid vormt voor Bos Seafood het vertrekpunt in onze gehele bedrijfsvoering. Hierin komen de thema’s People, Planet, Pleasure en Profit naar voren. Wij streven ernaar onze klanten niet alleen betere, lekkerder en duurzamere producten te leveren, maar  tevens te streven  naar een hoger inspiratieniveau voor alle betrokkenen. Niet voor niets is al jarenlang onze slogan Bos Seafood  “een net van inspiratie”. Daarom streeft Bos Seafood naar een goede balans tussen People (mensen), Planet (omgeving) en Profit (rendement) binnen de context van Pleasure, of te wel met plezier werken aan een betere sector. Wij proberen juist die duurzame vis producten te adviseren die kunnen leiden tot een creatieve en inspiratievolle invulling van uw assortiment. Uw relatiebeheerder maakt u hiervoor graag een goed voorstel.

Duurzaamheid

Vishandel Bos Seafood zet zich elk jaar in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen, want met een verdere groei van onze onderneming, groeit ook de verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Onze ambitie is om op termijn een van de leidende visleveranciers op het gebied van duurzaam ondernemen en duurzame vis te worden. Nederlandse verse vis is behalve in Nederland, maar in de hele wereld een belangrijke voedingsbron. De visindustrie is een gezonde sector en genereert jaarlijks ca. 3,6 miljard euro. Meer dan 14.000 mensen werken in deze bedrijfstak. Helaas zijn een aantal visstanden in de Noordzee drastisch teruggelopen door overbevissing enerzijds, maar anderzijds ook door de afname van fosfaten in het water, waardoor het zgn. plankton (visvoedsel) drastisch is afgenomen, zodat de vis minder voedsel heeft en minder snel groeit. Daardoor vindt Bos Seafood het van essentieel belang binnen de vissector aan de toekomst te werken en te denken. Bos Seafood hanteert een aantal uitgangspunten in het bedrijfsbeleid in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De agenda richt zich op drie strategische thema’s: klimaat en natuur, duurzaam ketenbeheer en sociale aspecten.

Bos Seafood streeft naar een ‘duurzaam’ aanbod en het ontlasten van ‘bedreigde’ vissoorten.

Vishandel Bos Seafood streeft naar het spaarzaam omgaan met fossiele brandstoffen en het beperken van de afvalstromen binnen het bedrijf. Onze buitendienst rijdt met auto’s voorzien van relatief ‘schone” motoren en brandstoffen, zoals L.P.G. Alle koel/vrieswagens zijn voorzien van roetfilters in combinatie met moderne, schone dieselmotoren.